ژانویه 30, 2020

هیات شطرنج شهرستان شاهین شهر

هیات شطرنج شهرستان شاهین شهر   این هیات در نظر دارد یک دوره رسمی کلاس […]