فوریه 8, 2020

دوره داوری درجه دو فدراسیون

? دوره داوری درجه دو فدراسیون استان آذربایجان شرقی ، شهرستان مراغه ۱۳ لغايت ۱۸ […]
آوریل 25, 2019

دوره داوری درجه سه

از تاریخ 26 لغایت 30 اردیبهشت ماه دوره داوری درجه 3 توسط آقای خطیب زاده […]
آوریل 25, 2019

دوره داوری درجه یک

از تاریخ 7 لغایت 13 اردیبهشت ماه دوره ی داوری درجه یک در بوشهر برگزار […]
آوریل 25, 2019

دوره داوری درجه 3

از 14 تا 18 اردیبهشت ماه در شهرکرد دوره ی داوری درجه 3 برگزار می […]