ژانویه 30, 2020
دهمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج جام فردوسی

دهمین دوره مسابقات آزاد بین المللی شطرنج جام فردوسی

هیأت شطرنج خراسان رضوی در نظر دارد          
می 14, 2019

جام رمضان شیراز

جام رمضان شیراز با  68 میلیون ریال جایزه از 26 اردیبهشت لغایت 1 خردادماه در […]
می 14, 2019

جام رمضان بانوان قزوین

جام رمضان بانوان قزوین با مجموع جوایز 3 میلیون ریال 27 اردیبهشت ماه در خانه […]
آوریل 23, 2019

مسابقات آزاد سریع جام مهدی بویه (ریتد)

این دوره از مسابقات روز جمعه 13 اردیبهشت ماه آغاز می گردد. زمان مسابقات برای […]
آوریل 21, 2019

جام کارگر زنجان

هیات شطرنج استان زنجان در نظر دارد به مناسبت روزکارگریک دوره مسابقات شطرنج رپید در […]
آوریل 21, 2019

مسابقه شطرنج قهرمانی استان تهران – استاندارد – ریتد

ورودیه مسابقات تا تاریخ 27 فروردین مطابق جدول ماده4 این آیین نامه می باشد. از […]