آوریل 25, 2019

دوره داوری درجه 3

از 14 تا 18 اردیبهشت ماه در شهرکرد دوره ی داوری درجه 3 برگزار می […]
آوریل 23, 2019

مسابقات شطرنج روز کارگر

این دوره از مسابقات روز جمعه 6 اردیبهشت ماه در زنجان برگزار می گردد. زمان […]
آوریل 23, 2019
هیات شطرنج استان مرکزی

جام بیستون

این دوره از مسابقات 8 لغایت 14  اردیبهشت ماه در کرمانشاه برگزار می گردد. این […]
آوریل 23, 2019

مسابقات آزاد سریع جام مهدی بویه (ریتد)

این دوره از مسابقات روز جمعه 13 اردیبهشت ماه آغاز می گردد. زمان مسابقات برای […]
آوریل 23, 2019

تکنیک های شطرنج پوزیسیونی

این دوره در تاریخ 98/02/04 در محل سالن کنفرانس تربیت بدنی شهرستان دشتستان توسط استاد […]
آوریل 22, 2019

مرکز و انواع ساختار پیاده ای

12 و  13 اردیبهشت به میزبانی بوشهر توسط استاد مهران حق شناس برگزار خواهد شد […]
آوریل 21, 2019

جام کارگر زنجان

هیات شطرنج استان زنجان در نظر دارد به مناسبت روزکارگریک دوره مسابقات شطرنج رپید در […]
آوریل 21, 2019

مسابقه شطرنج قهرمانی استان تهران – استاندارد – ریتد

ورودیه مسابقات تا تاریخ 27 فروردین مطابق جدول ماده4 این آیین نامه می باشد. از […]