درباره ما

 

شطرنج تمرین تفکر و تمرکز و از جمله ورزش های فکری پر طرفدار دنیاست. در کشور ما هم خیل عظیمی از علاقمندان این رشته همواره پیگیر آموزش و مسابقات شطرنج هستند.
مرکز جامع اطلاع رسانی chessinfo  می کوشد تا با ثبت مسابقات و دوره های آموزشی مهم کشور با حداقل هزینه علاوه بر اطلاع رسانی کشوری این فعالیت ها، به بازیکنان و علاقه مندان شطرنج کمک کند تا همواره بتوانند براساس نیازهای شخصی و جستجوی اطلاعات دقیق ثبت شده در این مرکز، انتخابی هوشمندانه داشته باشند.