تبلیغات

ویژه

لطفا ابتدا رویداد خود را ثبت نمایید

جهت تبلیغات ویژه بایستی ابتدا رویداد مورد نظرتان را در بخش مربوطه ثبت نموده و سپس به صورت رایگان ( برای پوستر ساید بار صفحه اصلی و یا برای تبلیغ متحرک در صفحه اصلی ) از تبلیغات ویژه تا زمان شروع رویداد و حداکثر به مدت یک ماه استفاده کنید.

جهت اطمینان از اینکه سایدبار یا تصویر متحرک قبل از شما توسط شخص دیگری رزرو نشده باشد می توانید ابتدا با ارسال پیام در واتساپ کسب اطلاع نمایید.

نوع طراحی تمامی تبلیغات ویژه (تصویری) به صورت JPG یا GIF و با حجم کم می باشد. (حداکثر 200 کیلوبایت)

تبلیغات به ترتیب تاریخ ثبت رویداد در سایت قرار می گیرد و  شامل هیچگونه تخفیفی نخواهند بود.